گودال
 نور استتی
 توگو

دانلود فیلم پیلوت
 • دانلود فیلم پیلوت

  • دقیقه600
  • محصول :ایران
  • تاریخ انتشار:1397
  • موضوع:اجتماعی

  فیلم پیلوت ، وحید با خبر می‌شود که همسرش بدون اجازه او پسر چهار ساله شان را برای جراحی قلب به تهران آورده. او بی وقت به همراه برادرش سعید خودش را به تهران میرساند و این آغاز بحران پیچیده ای بین آنهاست.

  لینک دانلود
  پسورد فایل فشرده
  • S4AF7YAX3AQXEJ3T
  بازیگران